Home           Zelená výroba           Zelené hospodárstvo           BPS       Kontakt   

ZELENÉ HOSPODÁRSTVO

Snažíme sa byť šetrní k prírode.

nájdite nás

DUŠAN HLADKÝ - KONATEĽ SPOLOČNOSTI

 

 

 

Spoločnosť Zelené Hospodárstvo bola založená v roku 2011 a zabezpečuje suroviny pre BPS.

Obrába 230Ha pôdy, na ktorej pestuje prevažne kukuricu na kukuričnú siláž, ktorá je hlavnou komoditou pri výrobe energie, elektriny a tepla bioplynovej stanice. Zelené hospodárstvo zároveň vlastní dve komory sušiarne na drevo, kde využíva teplo z BPS. Máme dlhoročnú spoluprácu napríklad s firmou JAFHOLZ, veľkovýrobcom drevených podlách a výrobkov z dreva, pre ktorú drevo sušíme.

 

"Z vypestovanej kukurice vyrábame zelenú energiu"

Home           Zelená výroba           Zelené hospodárstvo           BPS       Kontakt